EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Dodewaard

Geschichte:

In 1335 werd Dodewaard door Godevaart Tengnagel aan graaf Reinoud van Gelre opgedragen. Zijn zoon Claes Tengnagel ontving het huis in leen van de graaf. In 1772 werd het 'huys Doyeweerd' nogmaals genoemd; het was toen in bezit van Derck van Eldick, die het van zijn vader Reinier geërfd had. In 1808 ging het huis van Dercks zoon Reinier over op Helena Maria Henrietta Breukers.

Bauentwicklung:

Mogelijk werd kasteel Dodewaard in het begin van de 14e eeuw gebouwd door het geslacht Tengnagel. Het is echter niet bekend hoe dit kasteel eruit zag. Later werd het verbouwd tot boerderij, maar het is onbekend wanneer dit gebeurde. In 1741 werd het kasteel omschreven als een oud gebouw met een torentje. In 1839 is dit gebouw afgebroken en op die plek werd een boerderij gebouwd. Die boerderij heeft bestaan tot 1945 en door oorlogshandelingen is deze boerderij verwoest en vervangen door een wederopbouw-boerderij. Op de kadastrale kaart van 1839 staat een gebouw van 10,5 bij 7 meter. De vraag is of dit het huis met het torentje is of een L-boerderij.

Baubeschreibung:

Het totale kasteelterrein mat 62,5 bij 65,5 meter. De hoofdburcht exclusief de grachten mat 10,5 x 7 meter.
Het is echter niet bekend hoe het kasteel Dodewaard eruit zag. Later werd het kasteel verbouwd tot boerderij. In 1741 werd het kasteel omschreven als een oud gebouw met een torentje. De huidige boerderij staat op de voormalige kasteelheuvel.

Arch-Untersuchung/Funde:

Er is in 1975 een onderzoek gedaan door Jan Hoekstra. Dit onderzoek is gedaan voor de Historische Kring Kesteren en omgeving (Nu genaamd het Datema Instituut).
Volgens onderzoek in 1975 waren er nog sporen van de binnen- en de buitengracht aanwezig.