EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Drumpt, Huis te

Geschichte:

Wanneer het Huis te Drumpt voor het eerst vermeld wordt, in 1332, wordt het in leen gehouden door Hendrik van Balveren, die belooft dat het een open huis zal zijn. Er zijn geen verdere vermeldingen van het Huis te Drumpt bekend. In 1444 wordt er echter wel melding gemaakt van 'sijn huys ende hofstat in Tielerweert, in den gerichte van Droempt, geheiten Gerenstein'. Waarschijnlijk gaat het hier om hetzelfde huis. Het wordt dan in leen gehouden door Johan van Steenhuys. Het huis blijft in zijn familie tot Anna Maria van Steenhuys het in 1656 overdraagt aan Johan van Aert en Hadewych van Bueren. Hun schoonzoon Phillips Karel van Broekhuizen van Kell wordt in 1716 met Geerestein beleend als erfgenaam van zijn vrouw Anna Maria van Aert. Vervolgens gaat het over in handen van Peter Janssen, en in 1757 wordt Jan van Ravenstein ermee beleend. Een jaar later draagt hij het al over aan Huibert van Ee. In 1772 dragen hij en zijn echtgenote het op aan Carel Philips Spillenaar. Het stond er nog in 1843. Het was toen, volgens Van der Aa (1843), nog bewoond door de burgemeester van Wadenooien.

Bauentwicklung:

Van het huis te Drumpt bestaan geen afbeeldingen, noch is er archeologisch onderzoek verricht. Het kasteel bestond uit een hoofd- en een voorburcht. Het totale terrein inclusief de grachten mat 62 x 52 m, de hoofdburcht mat 16 x 9,5 m. De voorburcht mat zonder de grachten 42 x 30 m. De maten zijn gebaseerd op de kadastrale minuut van 1824. De gracht om de voorburcht was toen al voor en deel gedempt en de bebouwing die er wordt aangegeven staat ook deels op de grachtvulling. Het huis is afgebroken na 1824.
Het is niet bekend welk type huis het Huis te Drumpt in de middeleeuwen is geweest. Als de kadastrale minuut nog het middeleeuwse huis weergeeft, ging het om een zaaltoren.
Ter plaatse van het voormalige kasteelterrein bevindt zich een woonwijk. Er zijn geen zichtbare resten meer aanwezig.

Baubeschreibung:

Het kasteel bestond uit een hoofd- en een voorburcht. Het totale terrein inclusief de grachten mat 62 x 52 m, de hoofdburcht mat 16 x 9,5 m. De voorburcht mat zonder de grachten 42 x 30 m. De maten zijn gebaseerd op de kadastrale minuut van 1824.
Het is niet bekend welk type huis het Huis te Drumpt in de middeleeuwen is geweest. Als de kadastrale minuut nog het middeleeuwse huis weergeeft, gaat het om een zaaltoren.
Ter plaatse van het voormalige kasteelterrein bevindt zich een woonwijk. Er zijn geen zichtbare resten meer aanwezig.