EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Príbenice

Geschichte:

Hrad se v písemných pramenech poprvé pripomíná k roku 1243. Založili ho Vítkovci jako mocenskou demonstraci na severním okraji své rozsáhlé domény. V prvé polovine 14. století za Petra z Rožmberka byl prestaven a doplnen o kapli. Na hrade byl veznen behem svého zajetí šlechtou král Václav IV. Dalších úprav se dockal v prubehu prvé ctvrtiny 15. století. V roce 1420 ho dobyla táborská husitská vojska a v roce 1437 byl na základe smlouvy mezi Oldrichem z Rožmberka a Tábory spolu s latránem a protilehlým hradem Príbenicky zboren. -

Erste schriftliche Erwähnunng der Burg datiert in das Jahr 1243. Als Initiatoren der Burggründung kommen die Wittigonen in Frage, die mit der Anlage den Nordrand ihres Herrschaftsgebietes sicherten. In der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts hat Petr von Rožmberk die Burg umgebaut. Damals ist auch die Kapelle enstanden. Die Burg diente als Gefängnis für den von Adel gfangenen König Wenzel IV. Weitere Baumaßnahmen erfolgten im 1. Viertel des 15. Jahrhunderts. Im Jahre 1420 haben die Burg die Hussiten belagert und erobert. Im Jahre 1437 wurde die Burg aufgrund einer Vereinbarung zwischen Stadt Tábor und Oldrich von Rožmberk geschleift. (T. Durdik)

Bauentwicklung:

Rozsáhlý petidílný hrad s neobvyklým polygonálním bergfritem, zrejme od pocátku vybavený predhradím a latránem, predstavoval šlechtickou nápodobu královského hradu s obvodovou zástavbou. V prvé polovine 14.století byla do jádra vložena kaple. Prestavby z prvé ctvrtiny 15.století zlepšovaly obranyschopnost hradu. Vývoj prodelala i komplikovaná zástavba latránu.

Ausgedehnte fünfteilige Burganlage mit einem ungewöhnlichen Polygonalbergfried, wahrscheinlich vom Anfang an mit einer Vorburg versehen; Die Burg orientiert sich hinsichtlich ihrer Baugestalt den den königlichen Randhausburgen. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts hat man die Kapelle im Kern der Burg errichtet. Umbauten im ersten Viertel des 15. Jahhunderts dienten vornehlich der Verbesserung der Verteidigungsanlagen. Der Ausbau der Verteidiungsanlagen erstreckte sich nicht nur auf die Burg, sondern auch auf die Talsiedlung. (T. Durdik)

Baubeschreibung:

Hrad s dvorcem v predpolí a predhradím má cytrdílné jádro.V prední, hradbou ohražené cásti volne stála mohutná osmiboká vež. Další dvorek za touto cástí hradu byl nejspíše prázdný. Následoval vlastní palácový vícekrídlý okrsek obklopující nevelké obdélné nádvorí. Vcházelo se do nej zezadu prujezdem severního krídla. Na zadní nádvorí, v jehož severním nároží stála ctverhranná vež, se vstupovalo úzkým koridorem, který tvorilo jeho východní ohražení bežící podél celé bocní fronty jádra až k šíjovému príkopu, kde se do nej vcházelo branou k níž se pripojovalo opevnení latránu. Kapli, nejsme za soucasného stavu vedomostí schopni spolehlive lokalisovat. Predpokládá se, že stávala v severní cásti jádra. V 15. století zlepšili obranyschopnost jádra výstavbou parkánu se dvema ctverhrannými baštami ponekud nelogicky situovaného nad nejstrmejším svahem ostrožny. Pod hradem leží rozsáhlý opevnný latrán.-

Die vierteilige Kerananlage war mit einer Vorburg und einem Gehöft im Vorfeld vorgesehen. Im ersten, mit einer Wehrmauer abgegrenzten Kernteil (Stirnteil) befand sich der achteckige Hauptturm. Der Hof hinter diesem Burgteil wies offenbar keine Bebauung auf. Den dritten Teil bildete ein mehrflügeliger Palaskomplex mit einem kleinem Hof. Den Zugang bildete eine Durchfahrt im Nordflügel. Der Hintenhof hatte in der Ecke einen Vierckturm und wahrscheinlich stand hier auch die jüngere Kapelle. Zum Hintenhof fühtre ein schmaler, langer Zugangskorridor entlang der Ostseite. An das Tor beim Abschnittsgraben schloss sich die Befestigung der Talsiedlung an. Die Verteidigungsanlagen aus der 1. Viertel des 15. Jahhunderts bildeten einen neuen Zwinger mit zwei viereckigen Basteien. Unter der Burg liegt eine ausgedehnte Talsiedlung. (T. Durdik)

Arch-Untersuchung/Funde:

Hrad 40. léta 20. stol. - Burg 40. Jahre des 20. Jahrhunderts
Latrán 50. léta 20. stol. (A. Hejna) - Latran 40. Jahre des 20. Jahhunderts (A. Hejna).