EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Príbenice
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Heber, F. A. 1847: Böhmens Burgen, vesten und Bergschlösser V. Prag. Sedlácek, A. 1876: Príbenice. Ceský jih. Sedlácek, A. 1886 b: Príbenice. Tábor. Sedlácek, A. 1896: Pruvodce po památných místech okolí Táborského. I. Príbenice, II. Choustník a Kozí, III. Klokoty. Tábor. Sedlácek, A. 1934: Hrady, zámky a tvrze Království ceského 7. 2. Auflage. Praha. Cikhart, R. 1940: Vykopávky v Príbenicích. Jihoceský sborník historický 13, 140. Dvoráková, V. - Hilmera, J. 1947: Rožmberský latrán pod Príbeniceni. ZPP VII, 121 - 126. Hejna, A. 1955: Archeologický výzkum latránu pod Príbenicemi. JSH 24, 79 - 90. Hejna, A. 1959: Výsledky archeologického výzkumu v Príbenicích. JSH 28, 12 - 16. Menclová, D. 1976: Ceské hrady 1. 2 Auflage. Praha. Tríska, K. (ed.) 1986: Hrady, zámky a tvrze v Cechách, na Morave a ve Slezsku V. Jižní Cechy. Praha. Hejna, A. 1987: Zhodnocení keramických nálezu z výzkumu v Príbenicích, k. ú. Malšice, o. Tábor. AVJC 4, 37 - 53. Tecl, R. 1995: Archeologické výzkumy hradu Príbenic a Príbenicek. Výber. Casopis pro historii a vlastivedu jižních Cech 32, 295 - 296. Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 - 2008. Durdík, T. - Sušický, V. 2002: Zríceniny hradu, tvrzí a zámku. Jižní Cechy - Ruins of castles, fortresses and strongholds. South Bohemia. Praha. Durdík, T. 2006 : Latran - ein spezifischer Typ der befestigten Unterburgsiedlungen in Böhmen - Latran: une type spécifique de peuplements castraux en Boheme - Latran: a specific type of castral population in Bohemia. CHG 22, 109 - 118.