EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Primda
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Heber, F. A. 1845: Böhmens Burgen, Schlösser und Bergschlösser III. Prag. Schuster, T. 1912: Geschichte der Stadt und Burg Pfraumberg. Pfraumberg. Sedlácek, A. 1937: Hrady, zámky a tvrze Království ceského 13. 2. Auflage. Praha. Merhautová, A. 1971: Rane stredoveká architektura v Cechách. Praha. Menclová, D. 1976: Ceské hrady 1. 2. Auflage. Praha. Mencl, V. - Benešovská, K. - Soukupová, H. 1978: Predrománská a románská architektura v západních Cechách. Plzen. Belohlávek, M. (ed.)1985: Hrady, zámky a tvrze v Cechách, na Morave a ve Slezsku IV. Západní Cechy. Praha. Procházka, Z. - Úlovec, J. 1990: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2. Tachov. Durdík, T. 1995: Wohntürme böhmischer Burgen. Burgenforschung aus Sachsen 7, 135 - 155. Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 - 2008. Sokol, P. - Wizovský, T. 2004: Nová zjištení o zrícenine hradu Primdy. Archeologický výzkum, ikonografická analýza a rozbor malt - Burg Primda - Untersuchung, ikonographische und Mörtelanalyse. CB 9, 335 - 348. Durdík, T. - Sušický, V. 2005: Zríceniny hradu, tvrzí a zámku. ZápadnÍ Cechy - Ruins of castles, fortresses and stronholds. West Bohemia. Praha. Durdík, T. 2006: Primda - die älteste Steinburg in Böhmen. FBS 9, 95 - 103. Durdík, T. 2007: Hrad Primda - Die Burg Primda. Vlastivedná knihovnicka SPS, sv. 14. Praha.