EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Džbán
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Heber, F. A. 1847: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser VI. Praha. Cechner, A. 1913: Soupis památek umeleckých a historických v politickém okrese rakovnickém II. Praha. Sedlácek, A. 1935: Hrady, zámky a tvrze království ceského 8. 2. Auflage. Praha. Kocka, V. 1936: Dejiny Rakovnicka. Rakovník. Menclová, D. 1976: Ceské hrady 1. 2. Auflage. Praha. Honl, J. 1978: Hrad Držemberk. Zpravodaj místopisné komise CSAV 19, 1 - 2, 44 - 47. Durdík, T. 1992: French Influence in Bohemian Castle Architecture of the Thirteens Century. Fortress 15, Hants, 16 - 30. Durdík, T. 1994: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Böhlau. Wien - Köln - Weimar. Durdík, T. 1998: Hrady kastelového typu 13. století ve strední Evrope. Praha. Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie ceských hradu. Praha. Ergänzungsband 1 2002, 2 2005,3 - 2008. Durdík, T. - Sušický, V. 2000: Zríceniny hradu, tvrzí a zámku. Strední Cechy - Ruins of castles, fortresses and strong-holds. Praha.