EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Solymár
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Endrodi, Anna-Feld, István: Régészeti kutatások a solymári Mátyás-dombon. In: Studia Comitatensia 6. Régészeti tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 1980., 267-313., Feld, István-Lászó, Csaba: Gótikus és reneszánsz épületfaragványok a csovári és solymári várból. In:Muvészettörténeti Értesíto XXX (1981) 86-91., Feld, István: Újabb kutatások a solymári középkori várban. In: Studia Comitatensia 17. Régészeti anulmányok Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 1985. 451-478., Magyarország régészeti topográfiája 7. A budai és szentendrei járás. Budapest, 1986. 215-218., Engel, Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I. Budapest,1996. 413.,