EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Falštejn
Gegenwärtige Nutzung

 • Literatur:

  Durdík, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie
  ceských hradu. Praha, 132.
  Havlová, M. 1970: Hrad Falštejn. Sborník Okresního muzea v Tachove 4, 23-25.
  Kohout, M. 2012: Hrad Falštejn a jeho bezprostrední zázemí. Nepublikovaná diplomová práce uložená v archivu Západoceské univerzity v Plzni.
  Sedlácek, A. 1905: Hrady, zámky a tvrze Království ceského XIII. Praha.