EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Übersicht

  Angerbach u Kožlan
Plzen-sever
Böhmen
Odkrytá zemnice v předním hradu - Ausgegrabenes Grubenhaus in der Vorderburg
  Brezina
Rokycany
Böhmen
Celkový pohled od jihu – Gesamtansicht vom Süden. Foto T. Durdík.
  Budetice
Klatovy
Böhmen
Budětice. Okrouhlá věž  v čele paláce. Foto O. Hájek. Budětice. Rundturm in Front des Palastes. Foto: . O. Hájek.
  Cejchanov
Benešov
Böhmen
ČEJCHANOV. Pohled do prostoru hradní dispozice. Vepředu předhradí, vzadu hradní jádro. Foto J. Hložek (2008). - ČEJCHANOV. Ansicht im Raum der Burganlage. Vorn – die Vorburg, hinten der Burgkern. Foto J. Hložek (2008).
  Ceský Krumlov
Ceský Krumlov
Böhmen
Letecký snímek hradního areálu od jihovýchodu (foto: Vitalij Isajenko). Luftansicht von Südosten (Foto: Vitalij Isajenko).
  Chvateruby
Melník
Böhmen
CHVATĚRUBY. Hrad a zámek v pohledu od JZ na rytině P Röhricha, podle kresby F.A. Hebera. Podle Durdík 2000. – CHVATĚRUBY. Die Burg und Schloss auf dem Kupferstich von P. Röhrich , nach der Zeichnung von F.A. Heber. Nach Durdík 2000
  Džbán
Rakovník
Böhmen
Zříceniny hradu ve dvacátých letech 19. století na kresbě Josefa Šembery – Burgruine  in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts auf einer Zeichnung von Josef Šembera
  Falštejn
Tachov
Böhmen
Falštej. Příkop předhradí. Podle M. Kohouta. Falštejn. Graben der Vorburg. Nach M. Kohout.
  Freudenstein
Karlovy Vary
Böhmen
Freudenstein. Letecký pohled.  Freudenstein. Luftbild.
  Hartenštejn
Karlovy Vary
Böhmen
Letecký pohled od jihu  - Luftaufnahme von Süden. Foto K. Kuča.
  • [ 1 2 3 4 5 6 ] [ » ]